Ուսումնական պլան

Նախադպրոցական կրթություն մասնագիտություն
Որակավորումը՝ նախադպրոցական կրթության դաստիարակ
Հիմնական կրթության հիմքով՝ 3 տարի
Միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2 տարի