Միջին մասնագիտական կրթություն, Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթություն դիպլոմային նախագծեր 2018

Միջին մասնագիտական կրթություն

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթություն դիպլոմային նախագծեր

 

Реклама

«Խոհարարական գործ» մասնագիտության 2018թ. շրջանավարտներ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթություն

«Խոհարարական գործ» մասնագիտության 2018թ. շրջանավարտներ Читать далее

Կարգեր

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտություն Կրթահամալիրում պետական ամփոփիչ ստուգման ձևը դիպլոմային նախագիծն է։ Դիպլոմային նախագծի թեմաներն առաջարկում են կրթահամալիրի դպրոցներում իրականացվող հեղինակային կրթական ծրագրերի ղեկավարները, դասավանդողները, ծրագրի ղեկավարների առաջարկով՝ համապատասխան ոլորտի գործատուներ։ Առաջարկը ներկայացվում է էլեկտրոնային եղանակով: Կրթահամալիրի մասնաժողովը մինչև փետրվարի 21-ը Քոլեջի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է դիպլոմային նախագծի թեմաները։ Քոլեջի ղեկավարը մինչև փետրվարի 27-ը սովորողների ընտրությամբ հաստատում է դիպլոմային նախագծի հեղինակներին։ Սովորողները դիպլոմային նախագիծը կարող են կատարել անհատաբար կամ 2-3 հոգիանոց խմբով։ Նախագծերը մշակվում և իրականացվում են կրթահամալիրի դպրոցներում, քոլեջում, գործընկեր հաստատությունում կամ այլ նախադպրոցական հաստատությունում։
Читать далее