Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն. 2018-2019 ուսումնական տարի

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական ուսուցման պետական ամփոփիչ ստուգում կազմակերպելու կարգ

Читать далее

Ուսումնական պլան

Նախադպրոցական կրթություն մասնագիտություն
Որակավորումը՝ նախադպրոցական կրթության դաստիարակ
Հիմնական կրթության հիմքով՝ 3 տարի
Միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2 տարի