Աշտարակյան երկրորդ օրը

Ծեսերի հեղինակային մանկավարժ՝ Մարինե Մկրտչյան

Քիչ-քիչ բացվում են, վերափոխվում, վերագտնում բնական անմիջական արտահայտման բանաձևը, որը կա ազգային նյութի մեջ: Ծառ են, թուփ, ճյուղ, մանուկ… մանկացած մեծեր՝ իրենց մանկական անմիջականությունը վերագտած:

Տեսանյութը